UNG:DOX

At the Surisol Underwater Lab

Ayoung Kim / / 2020

En simulering af den nærmeste fremtid, ti år efter pandemien i 2020. I en kreativ sabotage af fremtiden oplever vi en mulig verden, der afspejler og forvrænger den nuværende.

I lyset af klimaforandringer er miljøvenlige biobrændstoffer – fremstillet af fermenterede alger – blevet samfundets vigtigste energikilde. I Busan er der anlagt en biomasseby, som strækker sig fra Gijang til farvandene nær Oryukdoøerne. Her ligger Surisol Underwater Lab, som overvåger tangdyrkning, vandkvalitet, havstrømme og biomasse. Sohila, som flygtede fra krigen i Yemen, er seniorforsker på laboratoriet. Hun sender det fjernstyrede køretøj Turbo Shell ud for at sondere farvandet. Fra afstand kan kun følge dens farefulde færd, da den pludseligt møder en stor sværm af blæksprutter og turbulente strømme. Da hun pludselig besvimer fører det til et flashback, hvor hun husker, hvad der skete med Korea og hende selv under pandemien, som rasede over verden i 2020.

Præsenteret i samarbejde med Art Hub Copenhagen.