UNG:DOX

Drifting Woods

Pia Rönicke / & / 2023

Et non-lineært, tværdisciplinært filmværk, der undersøger et enormt skovområde to timer nord for Stockholm, hvor humane og nonhumane livsformer indgår i en organisk og polyfon fortælling om stedets historie og mulige fremtid.

Inspireret af biologen Suzanne Simards begreb om netværkstopologier, der betegner de intrikate sammenhænge i skovenes økosystemer og som inkluderer både humane og nonhumane livsformer, fremmaner kunstneren Pia Rönicke en polyfon fortælling om naturen som arena for komplekse og modsætningsfulde kræfters indbyrdes bryderier. Et netværk af narrativer, som ‘Drifting Woods’ aktiverer gennem botaniske studier, jordnære observationer og samtaler med nogle af de lokale og tilrejsende mennesker, der arbejder i og med skoven. I løbet af de sidste 250 år har storindustrien i stigende grad kapitaliseret på naturens ressourcer i en proces, hvor kortlægningen af skoven har været entydigt fokuseret på at reducere jord og træer til råmaterialer. Rönicke vover den modsatte bevægelse: en ‘af-kortlægning’ af skoven og en decentralisering af det moderne blik, der altid placerer mennesket selv som altings naturlige centrum. Filmværket ‘Drifting Woods’ er baseret på Pia Rönickes installation af samme navn.