UNG:DOX
My Next Door Neighbours

Inde ved siden af

Maia Torp Neergaard / Danmark / 2024

Beboerne i Tingbjerg sætter ord på deres oplevelse af at bo i et såkaldt parallelsamfund i et smukt filmværk, der akkompagnerer deres fortællinger med håndfremkaldte billeder optaget på analog 16mm film.

I de sidste par år er der sket store forandringer i Tingbjerg i udkanten af København. Tingbjerg har i 12 år været på den danske stats liste over parallelsamfund. En liste, der hvert år vurderer almene boligområder først og fremmest på baggrund af folks etnicitet. Hvis et flertal af beboerne er fra såkaldte ikke-vestlige lande, risikerer området komme på listen med den konsekvens, at der bliver bygget flere boliger for at ændre demografien og/eller at folk bliver tvangsflyttet fra deres hjem. ‘Inde ved siden af’ er en collage af billeder og stemmer fra mennesker, der bor i Tingbjerg, to kilometer fra instruktørens hjem. Ordene bærer vidnesbyrd om håb, fortvivlelse, usikkerhed og modstand, og er akkompagneret af sort-hvide filmbilleder på analog, håndfremkaldt 16mm film.