UNG:DOX

New Centuries are Rare

coyote / / 2023

Et kollektivt videoværk, der aktiverer de mange historier, der er indlejret i det mineområde, hvor techno-festivalen Norberg hver sommer afholdes.

‘New Centuries are Rare’ etablerer en tidslinje fra 1890’ernes minestrejker til etableringen af den elektroniske musikfestival Norberg hundrede år senere, hvor rave-scenen rykkede ind i de gamle industri-bygningerne i Västmanland. Med nedslag, der strækker sig fra minearbejdernes politiske kampe i datidens fagforeninger til post-industrialiseringen af i dag, har det dansk-svenske kunstnerkollektiv coyote skabt et videoværk indhyllet i dampen fra både minedrift og røgmaskiner, illustreret af klip fra de tidlige rave parties, som i 1990’erne lagde grunden for den alternative klubkultur som et sted ikke kun for hedonistisk eskapisme, men for politiske aktiviteter i teori og praksis. Psykologiske, kemiske og teknologiske rytmer giver genlyd på tværs af stedets arkaiske topografi over hundrede år.