UNG:DOX

Petrogenesis, Petra Genetrix

Ayoung Kim / / 2019

En spirituel rejse til Mongoliet, hvor troen på at naturen er besjælet bliver en anledning til en refleksion over altings ophav.

I 2019 rejste Ayoung Kim til Mongoliet for at undersøge landets animistiske trossystem. At jord, planter, sten og naturfænomener er besjælede af ånder, som renser de menneskelige synder. Det er en udbredt tro hos det mongolske folk, at sten og mineraler er levende ligesom andre naturelementer. Hvorfra stammer denne tro? Ayoung Kim forfølger emnet og skaber sin egen hyperbolske mytologi. Med udgangspunkt i begrebet petrogenese, der henviser til opståelsen fra sten, vandrer hun rundt i de indbyrdes forbundne og overlappende tidslag. Kan vi tænke på de klipper og sten, der har eksisteret siden Jordens begyndelse, som et medium til lagring af hukommelse?

Præsenteret i samarbejde med Art Hub Copenhagen.