UNG:DOX

The Pavillion

Aannguaq Reimer-Johansen / / 2023

En arkitekts skulpturelle værk griber ind i den grønlandske natur, det selv er et produkt af på landets vestlige kyst. En konstruktion, der bliver en refleksion over de naturlige betingelser, den udspringer af.

Højt oppe i klipperne og vendt mod havet i Sarfannguit i det vestlige Grønland arbejder arkitekten Konstantin Ikonomidis på en kurvet pavillon bygget af isblokke på størrelse med mursten, anlagt i et sindrigt system efter strenge matematiske principper. Et nærmest skulpturelt monument, der på én gang er en menneskeskabt intervention midt i den vilde naturs frosne og forrevne klippelandskaber, og som samtidig er et produkt af den selvsamme naturs væsentligste råmateriale og betingelse: Den is, der i dag er ved at smelte. Historien om opførelsen af Qaammat-pavillon får vi fra Ikonomidis, der deler sine tanker om konstruktionen af det, og sine håb for værkets – og landets – fremtid.